Investovanie

Investovanie je hračka! Stačí si vybrať konkrétnu pôžičku a môžete si zabezpečiť príjem so zaujímavým výnosom. 

 

Pred tým ako začnete investovať je nutné vyplniť zopár údajov a zaregistrovať sa. Po odoslaní registrácie Vám pošleme potvrdzovací e-mail s inštrukciami ako ju dokončiť. Hlavnou podmienkou je odoslanie kópie občianskeho preukazu, aby sme mohli overiť Vašu totožnosť a následne uhradiť jednorázový poplatok za registráciu. 

Ihneď ako bude registrácia dokončená môžete si vybrať  konkrétnu pôžičku do ktorej investujete. Všetky pôžičky nájdete na Trhu s pôžičkami. Po kliknutí na detail získate bližšie informácie napr. akým hodnotiacim koeficientom bola žiadosť vyhodnotená. Do jednej pôžičky nemusíte investovať celú čiastku naraz, ale môžete si financie rozložiť do viacerých pôžičiek súčasne.

Hodnotiaci koeficient vyjadruje určitú bezpečnost investície a bonitu dlžníka.  Koeficient je písmeno A až E pričom ,,A‘‘ znamená nízke riziko a ,,E‘‘ vysoké riziko investície.

Po výbere pôžičky  dostane dlžník zmluvu o pôžičke, ktorú podpíše a odošle.

Nakoniec počkáte na podpísanú zmluvu. Pri registrácií si sami vyberiete akým spôsobom chcete doručovať zmluvnú dokumentáciu. Buď Vám zmluva bude doručená poštou priamo od dlžníka alebo formou kópie na Váš e-mail od našej spoločnosti. Posledným krokom je vyplatiť financie na účet priamo dlžníkovi a podpísať jednu kópiu zmluvu o pôžičke. To, či ju pošlete cez e-mail do našej spoločnosti alebo poštou priamo dlžníkovi necháme na Vás. 

 

Čo v prípade, ak Vám dlžník prestane platiť ?

Určite Vás zaujíma, ako to je v prípade vymáhania keď sa dlžník omešká s platbou. 

Portál www.forpeople.sk individuálne schvaľuje každú žiadosť o pôžičku a zodpovedne ju vyhodnocuje. Až 76 % žiadostí sa na Trh s pôžičkami vôbec nedostane. Chránime tým nás, dlžníka a hlavne Vás. Kruhové počítadlo nižšie ukazuje aktuálny počet riadne splácaných pôžičiek. 

V prípade, ak však nastane situácia, že Vám dlžník neplatí, kontaktujte nás formou e-mailu. Našou úlohou bude bezplatne kontaktovať dlžníka telefonicky, písomne alebo formou SMS správ. Ak budeme viac ako 2 mesiace neúspešný vieme Vám za poplatok uvedený v Cenníku zabezpečiť súdne prípadne exekučné konanie prostredníctvom advokátskej kancelárie. 

Ak nás o to požiadate, poskytneme Vám z dôvodu porušenia zmluvy telefónne číslo a e-mail priamo na dlžníka a celý proces vymáhania si môžete zabezpečiť sami.

%

Riadne splácané pôžičky

Investovanie je prostredníctvom nášho portálu veľmi jednoduché a bezpečné. Začnite si tvoriť pasívny príjem so zaujímavým zhodnotením ešte dnes !