Cenník

platný od 01.05.2018

Pre žiadateľov o pôžičku

 

 

Registrácia žiadateľa o pôžičku a posúdenie žiadosti o pôžičku   | 30 €

Zverejnenie žiadosti o pôžičku na Trhu s pôžičkami na 30 dní | ZADARMO

Opakované zverejnenie žiadosti o pôžičku na Trhu s pôžičkami na 30 dní | 10 €

Zmluvná dokumentácia, administratíva | ZADARMO

Poradenstvo | ZADARMO

 

 

 

Pre investorov

Registrácia investora | 10 €

Zabezpečenie vymáhania (súdne, exekučné) | 10 €

Zmluvná dokumentácia, administratíva| ZADARMO

Poradenstvo | ZADARMO

 

 

Dôvodom, prečo si účtujeme položky uvedené vyššie je zabezpečenie reálnych žiadateľov a veriteľov o pôžičku, skvalitňovanie služieb, prevádzka portálu, tvorba zmluvnej dokumentácie,  poštovné náklady, komunikácia s dlžníkmi v prípade problému pri splácaní a odborné posúdenie každej žiadosti.